RSS
Domov

Aktualno:    Organiziramo

Sofinanciranje računalniških usposabljanj zaposlenih
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Več...

Izpiti ECDL
(vsak prvi petek v mesecu ob 9:00)

Izpiti ECDL vsi moduli 1-7
Elektronska prijava

Informacije: 0599-42-663 ali e-pošta


nazaj | osvežiCopyright © ISER

Designed: Andrej Krajnc
Last update: 17.01.2018

Dolgo ime:

Kratko ime:
Ulica:
Kraj:
Telefon:
E-naslov:
I-naslov:
Identifikacijska številka:
Davčni zavezanec:
Matična številka:

ISER Izobraževanje svetovanje in inženiring Andrej Krajnc s.p.
ISER Andrej Krajnc s.p.
Jakčeva ulica 12
SI-8000 Novo mesto
0599-42-663
info@iser-ak.si
www.iser-ak.si
SI15079481
DA
1752979

ECDL Usposabljanja
M1-Koncepti informacijske in komunikacijska tehnologija
M2-Uporaba računalnika in upravljanje datotek
M3-Obdelava besedil ali Word osnovna raven
M4-Preglednice ali Excel osnovna raven
M5-Uporaba podatkovnih baz ali Access osnovna raven
M6-Predstavitve ali Power Point osnovna raven
M7-Spletno brskanje in komunikacija ali Internet in Outlook
AM3-Obdelava besedil ali Word napredna raven
AM4-Preglednice ali Excel napredna raven
AM5-Uporaba podatkovnih baz ali Access napredna raven
AM6-Predstavitve ali Power Point napredna raven

Računalniški tečaji
Word osnovna raven
Word napredna raven
Excel osnovna raven
Excel napredna raven
Access osnovna raven
Access napredna raven
Power Point osnovna raven
Power Point napredna raven
Internet in Outlook
Izdelava in oblikovanje spletnih strani
CAD risanje osnovna raven
CAD 3D risanje